Nexus Real Silent Case Fan (120 mm) til test

Real Silent Case Fan er en serie af blæsere fra producenten Nexus. Støjsvage computer komponenter er et at Nexus' varemærker og med Real Silent Case Fan serien leverer Nexus en række meget støjsvage blæsere af høj kvalitet. Men hvor stille er de? Det finder vi ud af i denne test af 120 mm udgaven i Real Silent Case Fan serien.

Selve blæseren er konstrueret af det kinesiske firma Yate Loon. Men Nexus har sat sit eget præg på blæseren ved sænke antallet af omdrejninger fra 1350 til 1000. Derudover siges det, at blæserne i Real Silent Case Fan serien er individuelt justeret og balanceret for at sikre kvaliteten. Blæseren fra Yate Loon og Nexus Real Silent Case Fan er begge associeret med det samme modelnummer, D12SL-12.

Lad os se lidt nærmere på Nexus blæseren.

 

Nexus Real Silent Case Fan
Nexus Real Silent Case Fan (label)


Det første, der springer i øjnene, er blæserens orange farve. Om man er vild med den, er en smagssag. Kigger man lidt nøjere efter, opdager man, at blæseren har lukkede hjørner. Det kan give problemer, hvis man ønsker at montere blæsere på andre måder end standarten med skruer. Plastikken er dog så blød, at det lukkede hjørne let kan åbnes med en hobbykniv, en dremel eller et andet værktøj.

Nexus Real Silent Case Fan (corner)

 

Specifikationer for Nexus Real Silent Case Fan

Dimensioner 120 mm
Hjørner lukkede
Leje Glideleje
Tilslutning 3-bens & 4-bens stik
Volt - ampere - watt 12 V - 0,30 A - 1,8 W
RPM 1000
CFM (kubikfod per minut) 36,87
Støj 22,8 dB(A)
Pris ca. 150 kr.

Hvad ved vi om Nexus Real Silent Case Fan inden testen.

Støjniveauet er opgivet til 22,8 dB(A) og når vi kigger på RPM angivelsen på 1000 omdrejninger per minut, lyder det realistisk. Det er altså en blæser med typiske lownoise specifikationer, som vi har med at gøre. Det betyder også, at der ikke flyttes vanvittigt meget luft - 36,87 CFM ifølge Nexus. Blæseren har glideleje, som har ry for at støje mindre end et kugleleje. Det er derudover positivt, at Nexus blæseren tilbyder både et 3-bens og et 4-bens stik som tilslutning til strømkilden.

Test af Nexus Real Silent Case Fan 120 mm

Test: metode og udstyr

Alle produkter i den samme kategori testes efter samme metode. Derfor kan alle de testede produkter umiddelbart sammenlignes. Det gør det lettere at vælge mellem produkterne.

Læs mere om testmetoden og StillPC's principper for tests her.

Lydmålinger: Brüel og Kjær type 2209
Omdrejninger (RPM): Laser tachometer
Spænding: Multimeter

Testens formål er at undersøge hvordan blæseren opfører sig og hvor meget den larmer i forskellige situationer. Da man umiddelbart kan trække både 5, 7 og 12 volt fra strømforsyningen, er det oplagt at undersøge hvordan blæseren opfører sig ved disse spændinger. For at springet fra 7 - 12 volt ikke skal blive for stort, har vi indsat 9 volt, der kun kan opnås med en eller anden form for blæserstyring. Ud fra skemaet kan man altså sammenligne støjniveauet fra forskellige blæsere ved 5, 7, 9 og 12 volt.

Skemaet har også en kolonne, der fokuserer på omdrejninger per minut (RPM). Det skyldes, at der er stor forskel på, hvor mange omdrejninger de forskellige blæsere kører med ved samme spænding (volt). Men har man en trinløs blæserstyring, kan man altid få to forskellige blæsere til at køre med det samme omdrejnings tal. Kolonnen med RPM gør det altså muligt at sammenligne vidt forskellige blæsere ved præcis samme antal omdrejninger. Det er interessant fordi, at en lownoise blæser godt kan støje mere end en "almindelig" blæser, når begge kører med samme antal omdrejninger og dermed køler lige effektivt. Det er med andre ord et mere objektivt sammenligningsgrundlag end volt tallet. Det mest objektive sammenligningsgrundlag ville dog være at måle lydniveauet i forhold til CFM. Læs hvorfor vi ikke medtager CFM i vores tests i artiklen Testmetode til støjsvage blæsere

Lad os se hvordan Nexus Real Silent Case Fan fylder skemaet ud.

Volt RPM* dB(A)
3,00** 200 -
5,00*** 404 -
5,95 500 -
7,00 625 14
8,48 750 15
9,00 795 16
11,56 1000 20
12,00 1024 20

*Runder per minut (Rounds per minute).
**Laveste spænding hvor blæseren ikke går i stå.
***Laveste spænding som blæseren starter ved.
Afstand mellem blæser og lydmåler: 1 meter.
Baggrundsstøj i testomgivelserne 14 dB(A).


Nexus Real Silent Case Fan ved 12, 9, 7 og 5 volt

Rent lydmæssigt er Nexus Real Silent Case Fan en imponerende blæser. Den er oplyst til 22,8 dB(A). Derfor måtte vi lige kalibrere lydmåleren en ekstra gang, da viseren viste 20 dB(A) ved 12 volt. Måske har vi været heldige at få et særligt godt eksemplar, men sikkert er det, at blæseren ikke støjer det store selv ved 12 volt. Lyden opleves som jævn og der er ingen klikken eller lignende. Når strømmen sænkes til 9 volt, falder lydudbredelsen til 16 dB(A) og blæseren er nu meget stille. Ved 7 volt når vi grænsen for hvad vi kan måle, nemlig 14 dB(A). Når strømmen sænkes yderigere til 5 volt, er blæseren så stille at den er umulig at skelne fra de 14 dB(A), som udgør lydtrykket fra baggrundsstøjen. Allerede ved 9 volt er blæseren en kandidat til støjsvage systemer og ved 7 og 5 volt er den ekstremt støjsvag.

Nexus Real Silent Case Fan - RPM

Nexus blæseren er en rigtig lownoise blæser og som ved mange andre lownoise blæsere er det lave støjniveau opnået ved at sænke antallet af omdrejninger per minut. Dermed sænkes også ydelsen. I et velafbalanceret system vil Nexus blæseren alligevel kunne levere tilstrækkelig køling. Det gælder både som kabinetblæser og som blæser på en CPU køler. Ved maksimum ydelse er RPM 1000 omdrejninger. Selv om blæseren er jævn og rar at lytte til ved 1000 RPM, er den dog stadig så hørbar, at mange vil vælge at sænke hastigheden. Sænkes ydelsen med 25 % til 750 RPM, er resultatet en yderst støjsvag og jævn blæser.

Da blæseren har 1000 omdrejninger som maks, er den heller ikke så fleksibel som andre blæsere, der kører ved højere RPM. Blæseren er ikke designet til at skulle dække mange forskellige behov for køling. Den er tiltænkt støjsvage systemer udelukkende. Til det formål er den suveræn. Inden for sit felt har den dog stor fleksibilitet, da den kan skrues helt ned til 200 RPM og stadig køre stabilt.

Vibrations støj

Som nævnt er lyden fra Nexus Real Silent Case Fan meget jævn. Det samme gælder vibrationerne. Blæseren vibrerer selvfølgelig en anelse, men det er ikke meget og blæseren kører dejligt jævnt. Måske mærker man her, at blæserne afbalanceres og justeres individuelt.

Konklusion

Nexus Real Silent Case Fan lever på alle måder op til de krav, man kan stille til en lownoise blæser. Den er stille, jævn og når strømmen sænkes en anelse bliver den helt stille. Den vil gøre sig godt ved 5 eller 7 volt på en stor CPU køler. Anbefales uden forbehold.

Se alle anbefalede støjsvage blæsere her.

 

Positivt Negativt

+ Korrekt angivelse af lydniveau
+ Stille ved 9 volt
+ Meget stille ved 7 og 5 volt
+ Meget jævn
+ Kun lidt vibration
+ Flere tilslutningsmuligheder

 

 

Nexus Real Silent Case Fan er venligst udlånt af Multimediabutikken, som forhandler blæseren.

 Diskuter denne artikel i forummet

 
copyright © 2005 & 2006 StillePC.dk