NorthQ NQ-3701 Silent Tornado (80 mm blæser) til test.

Det danske firma NorthQ har fået meget ros for deres blæsere rundt omkring på nettet. Derfor er vi naturligvis nysgerrige efter at se, hvordan deres blæsere klarer sig i vores testsetup. Med NorthQ NQ-3701 Silent Tornado forsætter vi vores test af støjsvage 80 mm blæsere på markedet.

Vi har tidligere testet 92 mm modellen i Silent Tornado serien og den var ganske enkelt for støjende til, at vi kunne anbefale den. Vi håber naturligvis at 80 mm udgaven klarer sig bedre. NorthQ lover på deres hjemmeside at vi aldrig kommer til at høre denne blæser - så stille er den.

Lad os se om det holder stik, når lydmåleren og vores skarpe ører rettes mod NQ-3701 Silent Tornado.

Lad se lidt nærmere på blæseren.

 

Silent tornado skiller sig ud fra andre blæsere ved at være fremstillet i gennemsigtig plastic. Om det er flot må være en smagssag. De åbne hjørner giver mulighed for at bruge bløde ophæng eller de medfølgende skruer til standard montering.

 

 


Specifikationer for NorthQ NQ-3701 Silent Tornado

Dimensioner 80 mm
Hjørner åbne
Leje kugleleje
Tilslutning 4-bens
Volt - ampere - watt 12 V - 0,37 A - 0,6 W
RPM 1500
CFM (kubikfod per minut) 17,0
Støj 12 - 17 dB(A)
Pris ca. 75 kr.

Hvad ved vi om NorthQ NQ-3701 Silent Tornado inden testen.

Med 1500 RPM falder blæseren fra NorthQ ind i lownoise kategorien. Men vi er på forhånd skeptiske overfor lydopgivelsen på 12 - 17 dB. Et CFM-tal på 17 virker mere realistisk. Lejet er et keramisk kugleleje, der ofte larmer mere end et glideleje, men holder længere. Blæseren tilsluttes via et 4-bens stik og der medfølger ikke noget adapterkabel. Det betyder, at man ikke vil kunne måle RPM eller tilslutte blæseren direkte til bundkortet.

Test af NorthQ NQ-3701 Silent Tornado

Test: metode og udstyr

Alle produkter i den samme kategori testes efter samme metode. Derfor kan alle de testede produkter umiddelbart sammenlignes. Det gør det lettere at vælge mellem produkterne.

Læs mere om testmetoden og StillPC's principper for tests her.

Lydmålinger: Brüel og Kjær type 2209
Omdrejninger (RPM): Laser tachometer
Spænding: Multimeter

Testens formål er at undersøge hvordan blæseren opfører sig og hvor meget den larmer i forskellige situationer. Da man umiddelbart kan trække både 5, 7 og 12 volt fra strømforsyningen, er det oplagt at undersøge hvordan blæseren opfører sig ved disse spændinger. For at springet fra 7 - 12 volt ikke skal blive for stort, har vi indsat 9 volt, der kun kan opnås med en eller anden form for blæserstyring. Ud fra skemaet kan man altså sammenligne støjniveauet fra forskellige blæsere ved 5, 7, 9 og 12 volt.

Skemaet har også en kolonne, der fokuserer på omdrejninger per minut (RPM). Det skyldes, at der er stor forskel på, hvor mange omdrejninger de forskellige blæsere kører med ved samme spænding (volt). Men har man en trinløs blæserstyring, kan man altid få to forskellige blæsere til at køre med det samme omdrejnings tal. Kolonnen med RPM gør det altså muligt at sammenligne vidt forskellige blæsere ved præcis samme antal omdrejninger. Det er interessant fordi, at en lownoise blæser godt kan støje mere end en "almindelig" blæser, når begge kører med samme antal omdrejninger og dermed køler lige effektivt. Det er med andre ord et mere objektivt sammenligningsgrundlag end volt tallet. Det mest objektive sammenligningsgrundlag ville dog være at måle lydniveauet i forhold til CFM. Læs hvorfor vi ikke medtager CFM i vores tests i artiklen Testmetode til støjsvage blæsere

Lad os se hvordan NorthQ NQ-3701 Silent Tornado fylder skemaet ud.

Volt RPM* dB(A)
3,5** 268 -
4,9*** 500 -
5,0 530 -
6,4 750 14
7,0 847 15
8,0 1000 15
9,0 1147 15
9,8 1250 16
11,9 1500 19
12,0 1525 19

*Runder per minut (Rounds per minute).
**Laveste spænding hvor blæseren ikke går i stå.
***Laveste spænding som blæseren starter ved.
Afstand mellem blæser og lydmåler: 1 meter.
Baggrundsstøj i testomgivelserne 14 dB(A).


NorthQ NQ-3701 Silent Tornado ved 12, 9, 7 og 5 volt

Ved 12 volt støjer blæseren med 19 dB(A). Det er 2 dB(A) mere end NorthQs egen maks angivelse på 17 dB(A). I forhold til de afvigelser vi tidligere har set mellem producenternes opgivelser og vores egne målinger, er det faktisk kun en lille afvigelse. Der er dog meget langt ned til de 12 dB(A), som NorthQ også stiller i udsigt. 19 dB(A) er under alle omstændigheder ret stille, så blæseren lever op til at være en lownoise blæser. Sænkes strømmen til 9 volt, sker der et markant fald i støjniveauet til 15 dB(A). Men sænkes strømme yderligere til 7 volt, er lydniveauet uændret. Strømmen skal sænkes til 5 volt, før vi ikke længere kan måle nogen lyd fra blæseren, men allerede fra 9 volt og nedefter er blæseren meget stille.

NorthQ NQ-3701 Silent Tornado - RPM

Ved maks antal omdrejninger på 1500 RPM leverer blæseren rimeligt med luft og er samtidig stille. Der skal dog skrues længere ned, hvis den skal blive meget stille. Skrues blæseren ned til ca. 1150 RPM (svarende til 9 volt), bliver den virkelig stille og vil opleves som lydløs i de fleste situationer og med 1150 RPM kan den stadig levere nok luft til begrænsede køleopgaver. Der vindes ikke meget ved at skrue længere ned for blæseren rent støjmæssigt.

Blæseren er nogenlunde fleksibel og starter således sikkert ved 4,9 volt og 500 RPM og topper altså ved 1500 RPM. Men har man brug for kraftig køling, skal man have en mere alsidig blæser, med et højere RPM-tal.

Vibrations støj

NorthQ NQ-3701 Silent Tornado er præget af en del vibration og det må derfor anbefales, at man benytter bløde ophæng, hvis man vil undgå resonansstøj. Motoren er heller ikke blandt de mest jævne, vi har oplevet. Årsagen til den svage motorstøj og vibration kan være, at der er brugt et kugleleje og ikke et glideleje.

Konklusion

NorthQ NQ-3701 Silent Tornado er en OK blæser, der gør det den skal og gør det nogenlunde stille. Med en bedre balancering og måske et andet leje kunne den blive rigtig god. Monteres den med bløde ophæng får man en stille blæser, der kan blive rigtig stille, hvis strømmen skrues lidt ned.

Se alle anbefalede støjsvage blæsere her.

 

Positivt Negativt

+ Stille ved 12 volt
+ Meget stille ved 7 volt

- Optimistisk opgivelse af lydniveau
- Ingen tilslutning til 3-bens stik
- En anelse ujævn

 

NorthQ NQ-3701 Silent Tornado er venligst udlånt af Midtdata, som forhandler blæseren.

 Diskuter denne artikel i forummet

 
copyright © 2005 & 2006 StillePC.dk