Testmetode til støjsvage blæsere

Når man skal vurdere om en blæser egner sig til støjsvage systemer, kræver det omfattende målinger. Årsagen er, at en blæser er en dynamisk størrelse, der kan fungerer ved mange forskellige hastigheder og spændinger (volt). Vi tester derfor blæserne i hele det dynamiske register, som den kan præstere. Følgende er en beskrivelse af vores testmetode og overvejelser i forbindelse med test af blæsere.

Vigtigheden af en ensartet fremgangsmåde

Når vi overhovedet går op i at redegøre for vores testmetoder, er det fordi at måleresultater mister deres værdi, når man ikke ved hvordan, at målingerne er fortaget.

Et andet og vigtigt princip her på StillePC er, at testmetoden og fremgangsmåden er ens hver gang, at et produkt i samme kategori testes. Når dette princip fastholdes, er det muligt at sammenligne produkter på tværs af anmeldelserne direkte. I praksis betyder det, at man ikke blot får information om den enkelte blæser, man får også at vide hvor god den er i forhold til alle de andre testede blæsere.

Hvad er relevant at teste når vi har en støjsvag blæser i laboratoriet?

  Den støjsvage blæser hænges op i elastikker.
 
Blæseren hænges op i elastikker under målingerne. På den måde sikres det, at der kun måles på den akustiske støj og ikke på støj, som er forsaget af vibrationer.

Da vi gerne vil have mest mulig ydelse og mindst mulig støj, er det optimale at teste blæserne for, hvor meget de støjer, når de yder det samme. På den baggrund er det let at vælge den blæser der ved en given ydelse larmer mindst.

En blæsers rå ydelse angives i CFM (dansk: kubikfod luft per minut). Så en opgivelse af dB(A) niveauet ved forskellige CFM angivelser giver det optimale sammenligningsgrundlag.

Desværre er det ikke nogen nem opgave at måle CFM med tilstrækkelig præcision. Standarten for måling af CFM hedder ANSI/AMCA Standard 210, men da vi ikke råder over det krævede udstyr, er vi tvunget til at bruge det næstbedste sammenligningsgrundlag.

Det næstbedste sammenligningsgrundlag er at måle støj i forhold til RPM (Rounds per minute). I vores testopstilling og senere sammenligninger antager vi, at alle blæsere flytter ca. lige meget luft, når de kører med det samme antal omdrejninger. I praksis er det ikke tilfældet. Finnernes form og designet i øvrigt spiller ind på blæserens ydelse. Vi mener dog, at forskelle i design ikke er af væsentlig betydning. Men vi gør opmærksom på, at det er en kilde til usikkerhed, når flere blæsere skal sammenlignes.

Blæserens opførsel ved forskellige spændinger

Da man umiddelbart kan trække både 5, 7 og 12 volt fra strømforsyningen, er det oplagt at undersøge hvordan blæseren opfører sig ved disse spændinger. For at springet fra 7 - 12 volt ikke skal blive for stort, har vi indsat 9 volt, der kun kan opnås med en eller anden form for blæserstyring. Ved at aflæse disse måleresultater kan man sammenligne støjniveauet fra forskellige blæsere ved de angivne spændinger.

 

En laboratorie strømforsyning, bruges under testen
Vi bruger en laboratorie strømforsyning med variabel spænding til at tilføre blæserne den ønskede spænding.

 

Lydmålinger

Det det hele handler om er støj og stilhed. Når det kommer til at måle støjniveauet, er vi godt udstyret. Vi bruger et gedigent stykke isenkram fra verdens førende firma inden for lydmålinger, danske Bruël & Kjær. Vi måler efter den internationale ANSI/AMCA standard, hvor afstanden mellem blæseren og lydmåleren er 1 meter. Billedet af lydmåleren snyder lidt. Det kunne ligne et apparat, man kan holde i en hånd. Fakta er at den vejer ca. 5 kg og er en halv meter lang!

Sound Level Meter (lydmåler) Bruel & Kjaer type 2209
Lydmåleren fra Brüel og Kjær model 2209

Subjektive vurderinger

Når lydtrykket er ens fra to blæsere, kan det være meningsfuldt at tale om kvaliteten af lyden. Når lyden er hørbar, hvor rar er den så at lytte til? Her kan der være forskel på blæsernes lydkvalitet, men der kan bestemt også være forskel på hvem der lytter og hvad man synes lyder rart. Derfor er subjektive vurderinger også behæftet med den største usikkerhed. Alligevel giver det mening at tale om, hvor jævn eller ujævn, lyden fra en blæser er. En ujævn lyd er mere anstrengende at lytte til end en jævn.

Sammenfatning

De opnåede måleresultater, kan til sidst indsættes i et skema. Ud fra skemaet og kommentarerne kan blæserne nu sammenlignes og den blæser der passer bedst til ens behov kan vælges. 

Diskuter denne artikel i forummet

 

 
copyright © 2005 & 2006 StillePC.dk