Yate Loon D12SL-12 (120 mm blæser) til test

Yate Loon D12SL-12 er en interessant blæser af flere årsager. For det første har flere producenter valgt at bruge Yate Loon D12SL-12 frem for andre støjsvage blæsere i deres produkter. Det gælder strømforsyninger fra Zalman, Seasonic og Nexus og CPU kølere fra Thermaltake. For det andet er Yate Loon D12SL-12 grundmodellen, som Nexus laver deres suveræne Real Silent Case Fan efter. Med så meget interesse fra så mange seriøse producenter er vi naturligvis spændte på at se, hvordan Yate Loon D12SL-12 klarer sig. I testen viser det sig, at den fuldt ud lever op til vores forventninger om at være en både støjsvag og billig blæser.

Sidst i testen sammenligner vi Yate Loon D12SL-12 direkte med Nexus Real Silent Case Fan.

Det skal siges med det samme, at Yate Loon D12SL-12 ikke pt. kan købes i Danmark, men ved at gøre opmærksom på denne glimrende og billige blæser, håber vi at forhandlerne overvejer at sætte den på hylden.

Lad os se lidt nærmere på Yate Loon D12SL-12

 

Yate Loon D12SL-12
Yate Loon D12SL-12 (label)


Yate Loon D12SL-12 har samme orange farve som Real Silent Case Fan fra Nexus. Den fås dog også i en mere neutral sort farve. Hjørnerne er lukkede, hvilket kan give problemer, hvis man vil montere blæseren med gummiophæng i stedet for skruer. Man kan dog får gummi ophæng, der passer til lukkede hjørner og plastikken er så blød, at hjørnet nemt kan åbnes med en kniv, en dremel eller et andet værktøj.

 

Yate Loon D12SL-12 (corner)

 

Specifikationer for Yate Loon D12SL-12

Dimensioner 120 mm
Hjørner lukkede
Leje Glideleje
Tilslutning 3-bens & 4-bens stik
Volt - ampere - watt 12 V - 0,30 A - 1,8 W
RPM 1350
CFM (kubikfod per minut) 47
Støj 28 dB(A)
Pris ca. ? kr.

Hvad ved vi om Yate Loon D12SL-12 inden testen.

Med 1350 omdrejninger per minut hører Yate Loon blæseren til i kategorien af medium hastigheds blæsere. Støjniveauet er opgivet til 28 dB, hvilket giver et praj om, at vi ikke skal forvente en stille blæser ved 12 volt. Blæseren er i stand til at flytte en pæn portion luft nemlig 47 CFM. Der er tilslutning til strømmen med både 3-bens og 4-bens stik og mulighed for at aflæse RPM, hvis bundkortet understøtter det. Bortset fra RPM og dB(A)-niveau er specifikationerne magen til Nexus blæserens værdier.

Test af Yate Loon D12SL-12, 120 mm

Test: metode og udstyr

Alle produkter i den samme kategori testes efter samme metode. Derfor kan alle de testede produkter umiddelbart sammenlignes. Det gør det lettere at vælge mellem produkterne.

Læs mere om testmetoden og StillPC's principper for tests her.

Lydmålinger: Brüel og Kjær type 2209
Omdrejninger (RPM): Laser tachometer
Spænding: Multimeter

Testens formål er at undersøge hvordan blæseren opfører sig og hvor meget den larmer i forskellige situationer. Da man umiddelbart kan trække både 5, 7 og 12 volt fra strømforsyningen, er det oplagt at undersøge hvordan blæseren opfører sig ved disse spændinger. For at springet fra 7 - 12 volt ikke skal blive for stort, har vi indsat 9 volt, der kun kan opnås med en eller anden form for blæserstyring. Ud fra skemaet kan man altså sammenligne støjniveauet fra forskellige blæsere ved 5, 7, 9 og 12 volt.

Skemaet har også en kolonne, der fokuserer på omdrejninger per minut (RPM). Det skyldes, at der er stor forskel på, hvor mange omdrejninger de forskellige blæsere kører med ved samme spænding (volt). Men har man en trinløs blæserstyring, kan man altid få to forskellige blæsere til at køre med det samme omdrejnings tal. Kolonnen med RPM gør det altså muligt at sammenligne vidt forskellige blæsere ved præcis samme antal omdrejninger. Det er interessant fordi, at en lownoise blæser godt kan støje mere end en "almindelig" blæser, når begge kører med samme antal omdrejninger og dermed køler lige effektivt. Det er med andre ord et mere objektivt sammenligningsgrundlag end volt tallet. Det mest objektive sammenligningsgrundlag ville dog være at måle lydniveauet i forhold til CFM. Læs hvorfor vi ikke medtager CFM i vores tests i artiklen Testmetode til støjsvage blæsere

Lad os se hvordan Yate Loon D12SL-12 fylder skemaet ud.

Volt RPM* dB(A)
2,73** 150 -
3,58*** 500 -
5,00 718 -
5,16 750 15
7,00 950 20
7,50 1000 20
9,00 1158 24
10,05 1250 26
12,00 1400 29

*Runder per minut (Rounds per minute).
**Laveste spænding hvor blæseren ikke går i stå.
***Laveste spænding som blæseren starter ved.
Afstand mellem blæser og lydmåler: 1 meter.
Baggrundsstøj i testomgivelserne 14 dB(A).


Yate Loon D12SL-12 ved 12, 9, 7 og 5 volt

Det er altid en positiv oplevelse, når lydmåleren viser, at producenten har opgivet støjniveauet korrekt. Ved 12 volt aflæser vi 29 dB(A). Det er kun en dB(A) mere, end Yate Loon selv opgiver. En så lille forskel kan skyldes måleusikkerhed og små forskelle blæserne i mellem. 29 dB(A) er dog for højt for de fleste og når strømmen skrues ned til 9 volt er blæseren stadig hørbar med 24 dB(A). Strømmen skal sænkes til 7 volt, før blæseren begynder at blive interessant for stilhedsentusiaster. Ved 7 volt er støjen faldet til 20 dB(A), men er stadig hørbar i stille omgivelser. Vi skal helt ned på 5 volt, før blæseren bliver så godt som lydløs. Ved 5 volt er blæseren bomstille og leverer stadig nok luft til at være effektiv i et afbalanceret system.

Yate Loon D12SL-12 - RPM

Yate Loon D12SL-12 er opgivet til 1350 RPM og vi målte den til 1400 RPM. Det er meget almindeligt, at der er lidt variation mellem de enkelte blæsere, så det er ikke noget, man behøver at hæfte sig ved. Måske er det de ekstra 50 RPM fra vores udgave, der gør, at vi måler støjniveauet til 1 dB(A) over Yate Loons egen opgivelse. Under alle omstændigheder er støjniveauet for højt ved maks. omdrejninger. Vi skal ned på ca. 1000 RPM og 7,5 volt, før blæseren bliver rigtig stille. Når omdrejningstallet sænkes yderligere til 750 RPM, bliver blæseren næsten umulig at skelne fra baggrundsstøjen på 14 dB(A) i et stille rum. Det er fælles for alle de blæsere, som vi har testet indtil nu, at de bliver virkeligt stille, når de kommer under 800 RPM, så måske er det det magiske tal, man skal gå efter.

Yate Loon blæseren er rimelig fleksibel. De starter upåklageligt ved 5 volt / 700 RPM og kan justeres mellem 500 - 1350 RPM. Som mediumhastigheds blæser ligger den med 1350 RPM i den lave ende, så har man indimellem brug for virkelig meget luft, skal man have en mere fleksibel blæser.

Vibrations støj

Yate Loon D12SL-12 er en meget jævn blæser. Der er ikke meget vibration og lyden er behagelig og ensartet.

Yate Loon D12SL-12 versus Nexus Real Silent Case Fan

Da de to blæsere praktisk talt er samme model, er det interessant at kigge på, hvor meget det betyder for støj og kvalitet, at Nexus' blæsere bliver individuelt justeret og kun kører ved 1000 RPM. Som det kan ses, er det faktisk kun labelen, der gør det muligt at skelne blæserne fra hinanden.

Yate Loon D12SL-12 & Nexus Real Silent Case Fan

I tørre tal er det lettere at se, at der er forskel på de to blæsere:

 

  Yate Loon D12SL-12 Nexus Real Silent Case Fan
RPM dB(A) dB(A)
500 - -
750 15 14
1000 20 20
1250 24 Na.
1400 29 Na.

Når de to blæsere sammenlignes ud fra RPM, kan vi se, at Yate loon blæseren faktisk er lige så stille som Nexus blæseren, når den skrues tilsvarende ned. Det er ikke overraskende, for Nexus blæseren er jo netop en Yate Loon, der er skruet ned for. Da Yate Loon blæserne ikke justeres individuelt ligesom Nexus blæserne, er Nexus nok det mest sikre valg, hvis man skal vælge mellem de to. Variationen og dermed risikoen for en dårligt balanceret model vil være større ved Yate loon blæserne end ved de finjusterede Nexus blæsere.

Konklusion

Yate Loon D12SL-12 er en virkelig god blæser, som ligger tæt op ad sin fætter fra Nexus. Det er en god allround blæser, der kan bruges både som kabinetblæser og som Blæser på en stor CPU køler. Den er ikke stille ved 12 volt, men sænkes strømmen til 5 volt, er den praktisk talt lydløs under normale omstændigheder.

En sidste og meget væsentlig årsag til, at vi slår et slag for Yate Loon D12SL-12, er prisen. Den kan ikke pt. købes i Danmark, men hos amerikanske forhandlere kan den findes helt ned til omkring kr. 30,00. Når man sammenholder det med, at en Nexus eller Papst koster mellem kr. 100 og kr. 150, er det ikke svært at se hvorfor vi gerne så Yate Loon D12SL-12 på hylderne her i Danmark.

Se alle anbefalede støjsvage blæsere her.

 

Positivt Negativt

+ Korrekt angivelse af lydniveau
+ Stille ved 7 volt
+ Meget stille ved 5 volt
+ Meget jævn
+ Kun lidt vibration
+ Flere tilslutningsmuligheder

 

 

Yate Loon D12SL-12 er venligst udlånt af CoolerKit Denmark, som forhandler blæseren.

 Diskuter denne artikel i forummet

 
copyright © 2005 & 2006 StillePC.dk