Støjsvage blæsere

Som regel er der to grundkilder til støj i en computer. Den ene er harddisken og den anden er støj fra blæsere. At vælge de rigtige støjsvage blæsere er meget vigtigt, når man ønsker en stille computer. Når først man har udstyret sin computer med støjsvage blæsere, kan man yderligere justere støjniveauet ved hjælp af blæserstyring. Ofte kan man komme langt i sit støjdæmpningsprojekt, blot ved at skifte til en støjsvag blæser og benytte sig af blæserstyring.

Blæserens funktion

Hvis du har læst lidt rundt omkring på siden, vil du være klar over, at blæsernes opgave er at holde computeren kold. Ved at blæse kold luft hen over komponenterne og den opvarmede luft ud af kabinettet, sørger blæserne for, at computeren ikke brænder sammen.

Blæsere i forskellige størrelser

De helt små blæsere

 
 
En lille støjende blæser på bundkortets chipsæt kan erstattes af en simpel køleprofil uden blæser. Denne er fra Zalman.

 
 

De små blæsere, som vi her omtaler under et, er blæsere med størrelser fra 40 mm til 70 mm. Disse små blæsere finder vi som regel på grafikkort eller på bundkortets chipset. Rent støjmæssigt er de ofte en plage. En lille blæser skal have fart på for, at kunne køle noget som helst, så ofte giver de små blæsere en højfrekvent og irriterende tone fra sig. En lille blæser kan næsten altid skiftes ud med en løsning baseret på passiv køling. Man bør undgå eller udskifte de små kølere, hvis man har mulighed for det.

80 mm blæsere

80 mm kølerne er den mindste af de tre størrelser, som man kan kalde for standard størrelserne. De to andre størrelser er 92 mm og 120 mm. Mange kabinetter er designet til at bruge 80 mm blæsere. Rent designmæssigt giver det nogle fordele fordi, at en 80 mm blæsere er relativt lille. Den kan placeres mange steder og kabinettet kan holdes i en slank og stilfuld linie. Rent støjmæssigt er 80 mm blæsere dog ikke at fortrække. De skal køre hurtigere rundt for at køle ligeså effektivt som de større blæsere, der i kraft af deres størrelse kan køle effektivt ved lavere omdrejninger. Blæserens hastighed og støjniveauet hænger uløseligt sammen, så en 80 mm blæser vil ofte larme mere end en større blæser, når de køler lige effektivt.

92 mm blæsere

Mellemstørrelsen blandt standard blæsere er 92 mm typen. Denne størrelse har mange af de designmæssige fordele, som 80 mm blæseren tilbyder, men den ekstra størrelse giver samtidig bedre mulighed for støjsvag og effektiv køling. Støjsvage 92 mm blæsere, der køler tilstrækkeligt, giver mulighed for at designe bl.a. CPU kølere som passer på mange bundkort og som der er plads til i slanke kabinetter.

120 mm blæsere

Hvis man vil have en støjsvage blæser, der rent faktisk også kan køle effektivt, er det en 120 mm blæser, man skal gå efter. De store 120 mm blæsere kan flytte samme mængde luft som de mindre modeller ved et langt lavere antal omdrejninger. Når blæseren kører langsommere, larmer den mindre. Derfor er de fleste kabinetter og køleprofiler, der er lavet til 120 mm blæsere at foretrække, når man vil have et støjsvagt system. 120 mm blæseren er den største standard blæser og det er også den, der køler bedst og larmer mindst. Med andre ord er det stilhedsentusiastens foretrukne type.

Tekniske begreber der er gode at kende

Støjsvage blæsere og RPM (Rounds per minute)

RPM er en forkortelse for Rounds per minute. På dansk omdrejninger per minut. Den værdi for RPM, som producenten opgiver, er altid antallet af omdrejninger ved 12 volt.

RPM kan give et hint om hvor stor kølekapacitet blæseren har og hvor støjsvag den er. Mange omdrejninger per minut betyder, at der flyttes meget luft og køles effektivt, men det betyder sandsynligvis også at blæseren støjer. Man kan inddele blæsere i tre kategorier alt efter hvor mange omdrejninger de kører med i minuttet. for 120 mm blæsere gælder følgende retningslinier:

  • Over 2000 RPM. Højhastigheds blæser. Køler effektivt men larmer for meget.
  • fra 1500 - 2000 RPM. Mediumhastigheds blæser. Køler godt og kan ofte gøres støjsvag ved hjælp af blæserstyring.
  • Under 1500 RPM. Her finder vi de fleste lownoise blæsere, ofte i området fra 1000 - 1200 RPM. Det gælder dog for alle blæsere at ægte stilhed først opnås ved omkring 800 RPM.

På mange blæsere er det muligt at aflæse RPM via software. Som regel er den hvide ledning i et 3-bens stik beregnet til aflæsning af RPM og de fleste bundkort understøtter denne mulighed.

Støjsvage blæsere og CFM (Cubic feet per minute)

CFM er en forkortelse for Cubicfeet per minute, som kan oversættes til kubikfod per minut. Det er en angivelse af hvor meget luft blæseren flytter hvert minut. Ind i mellem opgiver producenterne også luftgennemstrømningen i kubikmeter (m3) per minut, men som regel er det i kubikfod.

CFM er det bedste sammenligningsgrundlag, vi har som forbrugere, når vi skal vurdere to blæseres ydeevne. Det skyldes at CFM er en direkte angivelse af blæserens ydelse (hvor meget luft den flytter). Desværre er CFM også den angivelse, som det er sværest at teste for. Derfor er vi i høj grad overladt til de angivelser, som producenterne oplyser.

Støjsvage blæsere og tilslutning til strømkilden

Blæsere kan tilsluttes på flere forskellige måder. Det mest gængse stik er 3-bens stikket. 3-bens stikket kan tilsluttes til bundkortet og gøre brug af indbygget blæserstyring og RPM aflæsning. En anden tilslutningsmulighed, som også er udbredt, er 4-bens stikket eller molex stikket, som det også kaldes. 4-bens stikket tilsluttes direkte til strømforsyningen og giver ikke mulighed for at aflæse RPM eller udnytte andre funktioner på bundkortet. Endelig er der 2-bens stikket som indimellem bruges til små blæsere eller internt i fx. strømforsyninger.

2-bens stik
3-bens stil
4-bens stik (molex)

 

Montering af blæseren

 

Normalt monteres en blæser ved hjælp af fire skruer. Den hårde og direkte montering til kabinettet betyder, at vibrationer fra blæseren har let ved at forplante sig til kabinettet. Når vibrationerne forplanter sig, resonerer kabinettet og lyden forstærkes. For undgå dette kan man i stedet for almindelige skruer benytte et blødt ophæng. Til højre ses nogle eksempler på bløde ophæng fra producenten EAR.

Blæserstyring

Det er meget sjældent, at en støjsvag blæser er stille nok til brugere af denne side ved 12 volt. Derfor vil de fleste have brug for en eller anden form for blæserstyring. Læs sektionen Blæserstyring og de relaterede artikler for at blive klogere på det område.Anbefalede Støjsvage blæsere

Relaterede artikler:

- Få 5, 7 eller 12 volt til dine blæsere
- Sæt dine blæsere i serie og sænk hastigheden
- Lav din egen blæserstyring til strømforsyningen

 

 
copyright 2005 & 2006 StillePC.dk