Introduktion til Støjdæmpning af computere

Hvis du aldrig har beskæftiget dig med støjdæmpning eller måske aldrig har set hvordan din computer ser ud indvendig, så er det her du skal begynde.

Sidst i artiklen er der links til andre introducerende artikler.

Et par gode grunde til at interessere sig for støjdæmpning.

Siden du læser med her, er du sikkert enig med mig og de andre brugere i, at computerlarm er irriterende. Det er indlysende at larmen forstyrrer hvis man bruger computeren som et arbejdsredskab. Selv en meget lav, men vedvarende støj forstyrrer målbart koncentrationen.

I privaten, hvor computeren i dag ofte står tændt hele dagen, er det lige så indlysende at støjen irriterer. Når der skal høres musik eller ses film, er det mildest talt også forstyrrende at blive overdøvet af støjkassen.

Hvorfor larmer en computer?

Hvis man fjernede alle de støjende komponenter, ville computeren brænde sammen. Det er nemlig sådan, at en computer larmer, fordi den bliver varm. Næsten alle de komponenter, der sidder i en computer, udvikler varme og hvis de ikke bliver kølet ned, brænder de sammen.

Når CPU'en, grafikkortet og strømforsyningen skal køles ned, er den mest almindelige løsning at montere en blæser til at lede luft hen over komponenterne og videre ud af kabinettet. På den måde køles komponenterne og varmen ledes ud af kabinettet.

Blæserne er den væsentligste kilde til støj i en computer og støjreducering handler i høj grad om at få disse blæsere under kontrol. Hvis man vælger blæsere, som er stille og styrer den hastighed de kører rundt med, er man godt i gang med at tage første skridt til en stille computer.

Kolde komponenter

Det hjælper selvfølgelig også at de komponenter, som blæserne skal køle ned, ikke udvikler for meget varme. Komponenter der holder sig ”kolde” er lettere at køle med en stille og langsom blæser. Et andet væsentligt skridt i retning af en stille computer er altså at vælge komponenter, der ikke udvikler unødig varme.

Vibrationsstøj - en computer er designet til at larme.

En tredje og mindre åbenlys kilde til støj er vibrationsstøj. Vibrationsstøj opstår, når svingninger fra blæsere og harddiske forplanter sig til kabinettet og sætter det i svingninger.

De fleste computerkabinetter er opbygget på samme måde som akustiske musikinstrumenter. En violin har en krop af tynde træplader, der sættes i svingninger, når en streg slås an. Violinkroppen forstærker den spinkle lyd til en høj og smuk tone.

En computer er i princippet bygget på samme måde som en violin. I stedet for tynde træplader er den lavet af tynde metalplader, men princippet er det samme - kassen forstærker de nærmest uhørlige svingninger fra harddisken og blæserne til en dyb og irriterende brummelyd. Meget ulig violinens smukke klang.

At eliminere vibrationsstøjen er det tredje skridt på vejen mod en stille computer. I praksis gør man det ved at isolere de vibrerende komponenter fra kabinettet ved hjælp af elastik- eller gummiophæng. Gummiet og elastikkerne ”æder” simpelthen vibrationerne før de når kabinettet.

Til sidst kan vi sammenfatte tre punkter, der er vigtige i forbindelse med støjdæmpning af computere.

  • Blæserne er nødvendige, men ved at bruge stille modeller og styre hastigheden, kan man dæmpe støjen.
  • Komponenter, der ikke udvikler unødig varme, er at foretrække da de er lettere at køle med støjsvage løsninger.
  • Vibrationsstøj opstår, når blæserne og harddisken har direkte forbindelse til kabinettet. Ved at bruge gummi eller elastikophæng kan man stor set eliminere problemet.

Selv om principperne bag støjdæmpning er enkle, kræver det viden at udføre i praksis. StillePC.dk’s formål er at formidle lige netop den viden og hjælpe dig til at få en stille computer.

God fornøjelse i jagten på en stille computer.Relaterede artikler:

- Hvad larmer i computeren - stil diagnosen og find kuren
- Introduktion til lyd, lydmålinger og støj i forbindelse med computere
copyright © 2005 & 2006 StillePC.dk