Støjdæmpning af strømforsyning

Strømforsyningens funktion

Der sidder en strømforsyning i alle computere. Strømforsyningen er en vigtig del af et PC system, da den leverer kraft til alle de andre komponenter, som systemet består af.

Men rigtigt mange strømforsyninger larmer og ofte er strømforsyningen en af de værste syndere i en støjende computer.

Strømforsyningen omdanner vekselstrøm til jævnstrøm og transformerer strømmen fra 220 V. til 12, 5 og 3,3 V, som er de spændinger en computer bruger. Strømforsyningen kan ikke omdanne alt vekselstrømmen fra forsyningsnettet til jævnstrøm. I processen går noget af vekselstrømmen tabt og bliver til varme. Det er denne overskudsvarme, som varmer strømforsyningen op og uden køling ville strømforsyningen efter et stykke tid brænde sammen.

For at undgå at strømforsyningen brænder sammen, er der i næsten alle strømforsyninger monteret en eller flere blæsere. Blæserne trækker eller skubber luft hen over komponenterne og ud af kabinettet for at køle strømforsyningen.

Blæseren har en anden vigtig funktion udover at køle strømforsyningens egne komponenter. Den luft der bliver blæst igennem strømforsyningen, er den varme luft inde fra kabinettet. Når den varme luft blæses ud af kabinettet, hjælper det til at køle hele systemet. I mange systemer er strømforsyningens blæser den eneste, der blæser den varme luft ud af kabinettet. Når det er tilfældet, er det utrolig vigtigt, at den flytter nok luft til køle systemet.

Støjkilder

Blæseren er altså nødvendig, men den er også en kilde til støj. Ofte er den meget hørbar, da den ikke spærret inde i kabinettet, men sidder direkte eller næsten direkte ud til rummet.

Et andet støjproblem er selve strømforsynings design. Blæseren sidder meget tæt på komponenterne og når blæseren ikke har fri luft til begge sider, opstår der let en hvislende lyd, fordi luftstrømmen møder modstand.

Strømforsyningen er også en kilde til vibrationsstøj. Den sidder fast i kabinettet med fire skruer og vibrationerne fra blæseren forplanter sig let via skruerne til hele kabinettet. Vibrationerne høres oftest som en dyb brummelyd.

Forskellige typer strømforsyninger

 
   
Her ses de to klassiske design af strømforsyninger. Øverst er det med en 80 mm blæser. Neders er strømforsyningen forsynet med en 120 mm blæser, der ofte larmer mindre.
 
    Her under ses en af de nye og helt lydløse strømforsuninger. Den har ingen blæser og er helt passivt kølet.

 
   

Strømforsyninger med 80 mm blæser

De fleste billige og gamle strømforsyninger har en enkelt 80 mm blæser. Blæseren kører ofte med høj hastighed og larmer meget. Der er dog undtagelser, hvor strømforsyninger baseret på 80 mm blæsere er yderst støjsvage.

Strømforsyninger med 120 mm blæser

I de senere år er der kommet flere og flere gode og støjsvage strømforsyninger på markedet. De fleste har skiftet design og er baseret på en større 120 mm blæser. Det er ofte disse strømforsyninger, der klarer sig bedst når det gælder støjsvage kvaliteter. De fleste nyere ”lownoise” strømforsyninger er udstyret med en smart feature. De er temperaturstyret. Det vil sige, at blæseren ikke kører med fuld kraft hele tiden. I stedet styres hastigheden af temperaturen i strømforsyningen. Når systemet ikke belastes ret meget kører blæseren langsomt (og larmer mindre). Når systemet belastes sætter blæseren hastigheden op så strømforsyningen køles tilstrækkeligt.

Strømforsyninger med passiv køling

På det seneste er nogle helt lydløse strømforsyninger begyndt at dukke op. Det er strømforsyninger, der slet ikke har en blæser, men i stedet er 100 % passivt kølede. Det er en meget positiv nyhed for stilhedsentusiasten. De nye typer går under betegnelsen ”fanless”, som betyder ”uden blæser”. Det kræver et gennemtænkt system at benytte en fanless strømforsyning. Man skal i hvert fald sikre sig, at der er andre blæsere, der sørger for luftgennemstrømning i kabinettet, når strømforsyningen ikke længere tager sig af den opgave. Passivt kølede strømforsyninger er ofte dyre og må betegnes som et valg for den, der ikke har nok i et stille system, men vil helt ned på uhørlig.

Løsninger til støjdæmpning

Hvis strømforsyningen er en kilde til støj, er der flere mulige løsninger. Den enkleste løsning er selvfølgelig at købe en ny og støjsvag strømforsyning. Du kan finde de strømforsyninger vi anbefaler under sektionen anbefalinger.

Du kan også skifte blæseren (eller blæserne hvis der flere) ud med en blæser, der er mere støjsvag. Du kan også finde de blæsere vi anbefaler i sektionen anbefalinger.

Hvis man har mod på selv at modificerer sin strømforsyning, kan man også få ganske gode resultater. Man kan skifte blæseren, indbygge blæserstyring og adressere vibrationsstøjen. På den måde kan man sætte sit helt eget præg på strømforsyningen. Men husk at garantien ryger så snart du åbner den.

Læs de relaterede artikler og prøv dig frem indtil du har fundet et støjniveau, du kan acceptere.

Denne grundlæggende gennemgang tager ikke fat på de mere tekniske emner, som er centrale for at kunne vurdere en strømforsyning. Vi anbefaler derfor at du også læser artiklen Strømforsyning for de tekniske. Hvis du læser den igennem, har du alle muligheder for at vurdere kvaliteten af en strømforsyning.


 

Anbefalede strømforsyninger

Relaterede artikler:

- Strømforsyning for de tekniske
- Lav din egen blæserstyring til strømforsyningen
- Udskiftning af blæser i strømforsyning
- Få 12, 7 eller 5 Volt til dine blæsere

 

 
copyright © 2005 & 2006 StillePC.dk